Nordman är förpliktigad att skydda din integritet och denna sekretesspolicy anger vilken typ av information vi samlar in och vad vi gör med den.

Nordman varken säljer, hyr ut eller lånar ut adresslistor för nyhetsbrev, registrerade uppgifter
eller användningstrender till något bolag eller någon annan organisation utanför vårt företag.

Uppgifter kan aldrig bli 100 procent garanterade på internet och med anledning av detta kan
Nordman inte påtaga sig ansvar för sekretessbrott när Internet används.
Nordman tillämpar ”allmänna dataskyddsförordningen (GDPR), (EU) 2016/679” efter bästa
kunskap och tilltro. Nordman använder inloggningsuppgifter på ett ansvarsfullt sätt.

Inloggningsuppgifter används inte för att komma åt personlig information eller för kunna
utvärdera innehållet i dina filer.

Vänligen notera att denna Privacy Policy endast gäller Argus. Vårt program kan innehålla
länkar till andra adresser som inte kontrolleras av oss. Dessa länkar tillhandahålls för att ge
ökad service och du märker genast när du lämnat vår sida. Nordman tar inget ansvar för hur
dessa andra program eller web-sidor tillämpar ”Privacy Policy”