Hur påverkar livsmedelspriserna konsumenternas val?

Livsmedelspriserna har stigit kraftigt under de senaste åren, och det har fått många konsumenter att ändra sina matvanor och inköpsbeteenden. Det visar en ny undersökning från Livsmedelsverket, som har jämfört resultaten från maj 2022 och januari 2023. Påverkan är påtaglig för alla leverantörer inom detaljhandeln. Vad behöver vi och våra kunder tänka på kommande månader – Livsmedelsverket ger en intressant inblick i hur konsumenterna anpassar sig till de nya marknadsförutsättningarna, och vilka utmaningar och möjligheter det innebär för livsmedelsbranschen.

Enligt undersökningen har konsumenterna blivit mer prismedvetna och sparsamma när det gäller mat. De köper mindre av de flesta livsmedel, särskilt frukt, grönsaker, mejeriprodukter, kött och fisk. De väljer också oftare produkter efter säsong, billigare alternativ, extrapriser och butiker med lägre priser. Dessutom planerar de sina inköp bättre, tar vara på matrester och slänger mindre mat i onödan. Dessa förändringar är statistiskt säkerställda och gäller för alla hushåll, även om det finns skillnader mellan olika inkomstgrupper.

Undersökningen visar också att det finns några livsmedel som konsumenterna köper mer av, trots de höga priserna. Det gäller främst frysta grönsaker och torkade eller konserverade baljväxter, som är billiga, hållbara och näringsrika alternativ. Detta tyder på att konsumenterna försöker hitta sätt att äta hälsosamt och varierat, även med en mindre matbudget.

De ökade livsmedelspriserna har alltså en stor påverkan på konsumenternas val, och det ställer nya krav på livsmedelsbranschen. För att locka och behålla kunder i en konkurrensutsatt marknad, är det viktigt att visa upp sitt varumärke i butik och kommunicera sitt värdeerbjudande tydligt. Det handlar inte bara om att ha ett bra pris, utan också om att ha en hög kvalitet, en god smak, en attraktiv förpackning, en hållbar produktion och en transparent ursprungsmärkning. Genom att lyfta fram dessa egenskaper i butik, kan man hjälpa konsumenterna att välja de produkter som passar deras behov och preferenser bäst. Det här i sig är inget nytt, men värt att påminna oss om i tider då de allra flesta tillverkare och verksamheter känner av den rådande lågkonjunkturen.

Källa: Livsmedelsverket, PM 2023, Hur påverkar höjda matpriser konsumenternas köpbeteende?